Flexar Pur - LENTEX

PVC FLEXAR PUR 514-03-2m dub béžový
Novinka

PVC FLEXAR PUR 514-03-2m dub béžový

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 514-19-2m dub šedý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 514-19-2m dub šedý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 542-01-2m sv. šedý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 542-01-2m sv. šedý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 542-02-2m tm.šedý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 542-02-2m tm.šedý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 542-05-2m sv.béžový
Novinka

PVC FLEXAR PUR 542-05-2m sv.béžový

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 603-01-2m sv. šedý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 603-01-2m sv. šedý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 603-02-2m šedý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 603-02-2m šedý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 603-03-2m tm. šedý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 603-03-2m tm. šedý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 603-04-2m černý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 603-04-2m černý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 603-05-2m béžový
Novinka

PVC FLEXAR PUR 603-05-2m béžový

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 603-06-2m hnědý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 603-06-2m hnědý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...
PVC FLEXAR PUR 603-07-2m žlutý
Novinka

PVC FLEXAR PUR 603-07-2m žlutý

od 399 Kč za m2 od 798 Kč za bm
659,50 Kč bez DPH
Skladem
Vysokozátěžové PVC Flexar Pur je novinkou mezi zátěžovými PVC. Zátěžové PVC Flex...