Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky AVANTI FLOORS s.r.o.

Obsah:

 1. Úvodní stanovení
 2. Základní pojmy
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Dodací podmínky
 5. Platební podmínky
 6. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
 7. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
 8. Záruční podmínky
 9. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také pouze "obchodní podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi společností AVANTI FLOORS s.r.o. (dále také jako "prodávající") a kupujícími v rámci prodeje podlahových krytin a příslušenství k podlahovým krytinám prostřednictvím obchodu na www.avanti-koberce.cz. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád.

2. Základní pojmy
Prodávající
AVANTI FLOORS s.r.o. ,  IČ 076 99 506
se sídlem v ulici Na Sadech 246, 25225 Zbuzany 
- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 305658

Jednatelé společnosti:
Miloslava Procházková – majitelka firmy

Internetové stránky: www.avanti-koberce.cz
Email: avanti@avanti-koberce.cz

Společníci:
Michal Procházka

Internetové stránky: www.avanti-koberce.cz
Email: mprochazka@avanti-koberce.cz

Antonín Procházka
Internetové stránky: www.avanti-koberce.cz
Email: tonda.proch@seznam.cz

Obor činnosti:

Společnost se zabývá prodejem podlahových krytin a příslušenství k podlahovým krytinám, stejně tak jako poskytováním souvisejících služeb. Při uzavírání a plnění spotřebitelských smluv vystupuje prodávající jako dodavatel, jelikož přitom jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na internetových stránkách www.avanti-koberce.cz v sekci „Kontakty“.

Provozovny prodávajícího:

Provozovna Zbuzany u Prahy
Centrála a realizační středisko 
adresa:  Na Sadech 246, 25225 Zbuzany
Tel:  257 960 170 - 172
Email:  dispecink1@avanti-koberce.czdispecink2@avanti-koberce.cz
Otevírací doba: pondělí – pátek: 7:00 – 17:00

Provozovna Karlín
Maloobchodní prodejna, Showroom
adresa: Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha - Karlín
Tel:  724 957 474
Email: vobrova@avanti-koberce.cz
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9:00 – 18:00
Vedoucí prodejny: Helena Vobrová

Provozovna Zličín
Maloobchodní prodejna, Showroom
adresa: Helsinská, 155 00 Praha - Zličín
Tel:  267 990 179
Email:  zlicin@avanti-koberce.cz
Otevírací doba: pondělí – neděle: 9:00 – 20:00
Vedoucí prodejny: Jindřiška Votavová

Provozovna Černý Most
Maloobchodní prodejna
adresa: Skorkovská 1310, 198 00 Praha - Černý Most
Tel:  267 990 189
Email:  cernymost@avanti-koberce.cz
Otevírací doba: pondělí – neděle: 9:00 – 20:00
Vedoucí prodejny: Helena Vobrová

Kupující
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující jako spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy souvisejícími.

Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani individuální kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní ho zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"), a dalšími právními předpisy souvisejícími.

Nabídka pro podnikatele
Prodávající nabízí kupujícím, kteří se v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti zabývají stavebnictvím nebo jinými příbuznými obory, možnost registrace a následné aktivace cenové skupiny velkoobchodního prodeje, popř. poskytnutí množstevních slev. Před zahájením spolupráce předkládá kupující prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského oprávnění a registraci k dani DPH) a je povinen případné změny neprodleně oznámit prodávajícímu.

3. Uzavření kupní smlouvy
Objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, k samotnému uzavření kupní smlouvy však dochází až doručením přijetí (akceptací) návrhu prodávajícím kupujícímu, tj. potvrzením objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsem nedílnou součástí smlouvy.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Dále je v potvrzení objednávky prodávajícím  uvedeno číslo objednávky, pod kterým je objednávky evidována v systému prodávajícího.

Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující email uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí (popřípadě těch údajů, které jsou označeny jako povinné) v objednávkovém formuláři. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Pro kupujícího, který je spotřebitelem, jsou  ceny konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí pro získání zboží zaplatit. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující, který je spotřebitelem, má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána v českém jazyce.

Je-li kupujícím spotřebitel, je u speciálního zboží označeného slovy „na objednávku“ předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož cena a předpokládaný termín dodání zboží jsou zodpovězeny na dotaz spotřebitele na email dispecink1@avanti-koberce.cz nebo dispecink2@avanti-koberce.cz. V tomto případě kupní smlouva vzniká na základě vzájemné dohody (zejména prostřednictvím emailové komunikace) mezi prodávajícím a kupujícím. 
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Prodávající upozorňuje kupující, že barva jednotlivých produktů na fotografiích v eshopu je pouze informační.
Kupující bere na vědomí, že skutečná barva objednaného zboží (zejména podlahové krytiny) se může lišit od barvy zobrazené na monitoru nebo jiném zařízení, stejně tak jako na tištěném výstupu z tiskárny a tento rozdíl nemůže být uplatněn jako důvod reklamace nebo jako důvod odstoupení od smlouvy.

Způsoby provedení objednávky:
Kupující může podat objednávku u prodávajícího následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu ("eshopu") na www.avanti-koberce.cz
 • prostřednictvím elektronické pošty ("emailu") na adrese dispecink1@avanti-koberce.cz a dispecink2@avanti-koberce.cz
 • osobně na některé z provozoven prodávajícího,
 • telefonicky na telefonních číslech 257 960 170 – 172
 • písemně prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího.

V případě jakýchkoliv dotazů, potřeby poskytnutí dalších informací nebo pomoci při objednávání může kupující kontaktovat prodávajícího na výše uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím emailu. Aby se zamezilo nedorozuměním při objednávání, budou telefonické objednávky přijímány pouze výjimečně (např. zakázky malého rozsahu, zboží jednoho druhu, apod.), s ohledem na to doporučujeme kupujícímu zvolit jiný způsob objednání zboží, popř. bezprostředně potvrdit svou telefonickou objednávku emailem. Tento postup je vhodný také z hlediska ochrany kupujícího, neboť bude mít důkaz o uzavření smlouvy.

Kupující může požádat prodávajícího o zpracování cenové nabídky na jím požadované zboží, kterou mu prodávající předloží nejpozději do 48 hodin od doručení žádosti. Žádost kupujícího musí obsahovat následující údaje: identifikaci kupujícího (jméno, příjmení a bydliště nebo firmu společnosti – tzn. název společnosti a její sídlo); u podnikatelů IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH; kontaktní údaje (telefonní číslo nebo email); kód a přesný název zboží dle internetového obchodu prodávajícího; množství (popř. rozměry místnosti, výkres, projektovou dokumentaci, apod.) a všechny další údaje, které kupující považuje za důležité nebo si je prodávající od kupujícího vyžádá.

S dotazy na technické informace o zboží se mohou kupující obracet na p. Miloše Nouzáka na tel. č. 257 960 170, email dispecink1@avanti-koberce.cz nebo na tel. č. 257 960 172, email dispecink2@avanti-koberce.cz

Náležitosti objednávky:
Objednávka kupujícího musí obsahovat následující údaje:

 • označení "objednávka",
 • identifikace kupujícího ( jméno, příjmení a bydliště nebo firmu společnosti – tzn. název společnosti a její sídlo),
 • u podnikatelů IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, email)
 • kód a přesný název zboží dle internetového obchodu prodejce,
 • jednotkovou cenu zboží,
 • množství,
 • způsob dodání a placení,
 • dodací adresu, je-li odlišná od fakturační,
 • podpis osoby, je-li to dle zvoleného způsobu objednání možné,
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Dle zvoleného způsobu provedení objednávky se požadované údaje mohou lišit, ale výše uvedené lze považovat za povinné. Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu se kupující řídí pokyny tam uvedenými, a výše uvedené informace zadává do jednotlivých polí elektronického formuláře.
V opodstatněných případech, zejména tedy u zakázek většího rozsahu, má prodávající právo podmínit splnění svého závazku (dodání zboží) úhradou peněžité zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro její úhradu. Takto poskytnutá záloha bude započtena na úhradu kupní ceny.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (viz. § 53 odst. 4 občanského zákoníku)

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Dodací podmínky
Dodací lhůta
Ode dne uzavření kupní smlouvy (viz. část 3. těchto obchodních podmínek) počíná běžet obvyklá dodací lhůta, která činí 2 - 14 dní závislosti na objednaném zboží.

V případě, že požadované zboží není skladem nebo nebude možné dodat zboží v obvyklé dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, popř. od okamžiku, kdy se prodávající o nemožnosti dodání v obvyklé dodací lhůtě dozví, zároveň ho bude informovat o předpokládaném termínu dodání. Pokud kupující se sdělenou dodací lhůtou tohoto zboží nesouhlasí, nabídne mu prodávající zboží srovnatelné s původním, které je schopen dodat v obvyklé dodací lhůtě. Pokud kupující nesouhlasí ani se změnou zboží, má právo od smlouvy odstoupit.

Způsoby dodání (doprava zboží)
Kupující si při uskutečnění objednávky zvolí, jakým způsobem a na jaké místo má být požadované zboží dodáno. Prodávající nabízí kupujícímu následující způsoby dodání:

Osobní odběr
Osobní odběr lze uskutečnit na některé z provozoven prodávajícího, které jsou blíže určeny v úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek. K převzetí zboží je oprávněn pouze kupující, popř. jiná osoba k tomu kupujícím zmocněna. Prodávající může požádat osobu, která zboží přebírá k prokázání své totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí zboží. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat, tj. zejména zkontrolovat neporušenost obalů, celistvost stahovacích pásek, pokud je to možné zkontrolovat množství, typ a stav dodaného zboží (počet balení, název zboží, apod.).

Prostřednictvím firemní dopravy AVANTI 
Zboží je možné kupujícímu zaslat prostřednictvím firemní dopravy na místo určení (tj. na dodací adresu), které sdělil kupující prodávajícímu při uskutečnění objednávky. Řidiči firemní dopravy je sděleno telefonní číslo kupujícího a je instruován, aby kupujícího v den doručení zboží kontaktoval. Kupující je povinen zboží před převzetím za přítomnosti dopravce ihned zkontrolovat, tj. zejména zkontrolovat neporušenost obalů, celistvost stahovacích pásek, pokud je to možné zkontrolovat množství, typ a stav dodaného zboží (počet balení, název zboží, apod.) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem „Protokol o škodě způsobené přepravou“ a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Prodávající kontaktuje kupujícího nejpozději v den předcházející dni, kdy má dojít k doručení zboží na dodací adresu, resp. při osobním odběru v den, kdy je zboží připraveno k odběru na zvolené vzorkovně a sdělí mu další potřebné informace (např. název přepravní společnosti, předpokládaná hodina doručení, telefonní číslo na řidiče, apod.)

Lhůta a způsob převzetí daňového dokladu, záručního listu apod. spotřebitelem

Daňové doklady jsou zasílány elektronicky na emailovou adresu uvedenou při uskutečnění objednávky, nebo zadanou při registraci v internetové prodejně www.avanti-koberce.cz . Daňové doklady jsou odesílány po připsání plateb na náš BÚ (nejpozději však do 14 dnů po dodání zboží).

5. Platební podmínky
Kupující při podání objednávky souhlasí, že uhradí zálohu 100% ceny objednávky předem na číslo účtu, které mu bude sděleno v informačním emailu při potvrzení objednávky.

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny prodávajícímu, do splnění této podmínky zůstává vlastníkem zboží prodávající.

6. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy
I.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace kupujícím-spotřebitelem. Kupující jako spotřebitel má právo dle ust. § 53 odst. 7 ObčZ odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a bez jakékoliv sankce do 14 dnů (ode dne následujícího) po převzetí plnění - zboží, pokud byla smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku.

K odstoupení postačí, aby projev vůle kupujícího, kterým odstupuje od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě odeslán prodávajícímu. Spotřebitel je pak povinen vrátit zboží úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém  ho převzal. Odstoupení doporučujeme zaslat písemně na adresu: dispecink1@avanti-koberce.cz nebo dispecink2@avanti-koberce.cz  z emailu uvedeného v objednávce. Zboží je třeba vrátit na adresu: Na Sadech 246, 25225 Zbuzany. Kupující vrací zboží na své náklady.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, je prodávající, jakožto dodavatel, povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Prodávající doporučuje kupujícímu pro urychlení vyřízení odstoupení smlouvy zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu (faktury) a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti, popř. zda-li bude čerpána pro další nákup. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálu dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán. Pokud kupující nevyužije žádný z výše uvedených způsobů vrácení zaplacené finanční částky, bude mu tato v zákonné lhůtě zaslána poštovní poukázkou. 
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Právo odstoupit od smlouvy, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, nelze uplatnit v těchto případech uzavřených smluv (není-li výslovně dohodnuto jinak):

      a)      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
      b)      na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
      c)       na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
      d)      na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obaly,
      e)      na dodávku novin, periodik a časopisů, 
      f)       spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající upozorňuje kupující, že v případě objednávky PVC, linolea a koberců dochází k nevratné úpravě zboží podle přání zákazníka (tj. odstřižení od role v objednané délce), které by se v případě vracení zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy stalo neprodejným. Je tedy nutné posuzovat tyto smlouvy dle § 53 odst. 8 písm. c) ObčZ, a tudíž v tomto konkrétním případě právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu nevzniká.

II.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

Kupujícímu, který není spotřebitelem, nevyplývá z právních předpisů nárok na odstoupení od smlouvy, tak jak je uvedeno výše. V případě, že kupující není spotřebitelem, může mu být prodávajícím nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží, s tímto odstoupením však musí prodávající souhlasit. Souhlas prodávajícího s odstoupením od smlouvy musí být udělen předem, a to pouze písemně. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno prodávajícím (na náklady kupujícího) zpět kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Formulář pro Odstoupení od smlouvy naleznete zde.

III. Řešení sporů mimosoudní cestou

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

K řešení sporů můžete využít následující formulář: adr.coi.cz/cs

IV.
V případě vrácení zboží, které se objednávalo u výrobce jako zboží na objednávku, bude účtován manipulační poplatek 20% z ceny celé zakázky.

7. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Osobní údaje o kupujícím nebudou zveřejňovány bez jeho souhlasu, nebudou poskytovány třetím osobám apod. s výjimkou situace související s dodáním či platebním stykem týkající se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kdykoliv může požádat o jejich změnu či vymazání emailem zaslaným na dispecink1@avanti-koberce.cz nebo dispecink2@avanti-koberce.cz

Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00026852

Shromažďované údaje

 • Jméno, Příjmení
 • Ulice, Město, PSČ
 • Telefonní kontakt, E-mail
 • Obchodní jméno, IČ, DIČ

8. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad, resp. faktura.

 9. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách www.avanti-koberce.cz , tj. 13.3.2016 a ruší veškeré předchozí obchodní podmínky, ustanovení a zvyklosti. Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.avanti-koberce.cz  v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.avanti-koberce.cz  platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách. 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Za firmu AVANTI FLOORS s.r.o. schválila Miloslava Procházková.

Ve Zbuzanech dne 1.1.2019

 

Reklamační řád
AVANTI FLOORS s.r.o.

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Délka záruky
 3. Záruční podmínky
 4. Způsob vyřízení reklamace
 5. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce.

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) vystavený prodávajícím ke každému zakoupenému zboží, který obsahuje zákonem vyžadované údaje (název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo). Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.


2. Délka záruky
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem, kdy je zboží odebráno osobně, nebo dnem předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžikem převzetí zboží od dopravce. Pro spotřebitele je na zboží poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců* a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné doby (24 měsíců) a případně prodloužené záruční doby. Pokud je u zboží uváděna záruční doba delší než výše uvedená zákonná záruční doba, jedná se o prodlouženou záruční dobu poskytnutou výrobcem tohoto zboží. Pokud se tedy po uplynutí zákonné záruční doby vyskytnou výrobní vady zboží, je nutné vadné zboží reklamovat přímo u výrobce zboží.
Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v nákupním dokladu. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


3. Záruční podmínky
Místem pro uplatnění reklamace je kterékoliv z odběrných míst (provozoven) prodávajícího. Pokud je to vzhledem k povaze vadného zboží, resp. k povaze vady samotné možné, kupující může vadné zboží zaslat prostřednictvím zásilkové přepravní společnosti na adresu kterékoliv ze vzorkoven prodávajícího. Reklamované zboží by v tomto případě mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu (faktury), podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Kupující doloží běh záruční doby předložením nákupního dokladu (faktury), pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Prodávající negarantuje kupujícímu kompatibilitu, popř. vhodnost, jednotlivých položek (zboží) uvedených na jedné objednávce, pokud tento požadavek nebyl výslovně v objednávce uveden (např. pokud se bude lišit barevný odstín objednané podlahové krytiny a obvodových lišt ve skutečnosti od barev zobrazených na obrázku – monitoru kupujícího, nevhodný způsob uchycení lišt, nevhodnost podlahové krytiny na určitý typ podkladů, apod.)
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou montáží, užitím nesprávného nebo vadného spotřebního materiálu (např. nevhodné stěrky, podložky, folie, nevhodných čisticích prostředků, apod.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nevhodným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskými pokyny uvedenými výrobcem zboží nebo prodávajícím.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno
 • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, změna rozměrů atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude posouzeno pouze na vadu uvedenou kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

4. Způsob vyřízení reklamace
Kupující jako spotřebitel

Rozpor s kupní smlouvou Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
 • jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předán ihned. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena). 
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Doba k vyřízení reklamace
Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná pro kupující, který není spotřebitelem (jeho vztah s prodávajícím upravuje obchodní zákoník).

Kupující, který není spotřebitelem
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Obecné informace pro všechny kupující
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem.

Formulář pro uplatnění reklamace naleznete zde.

Řešení sporů mimosoudní cestou
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:www.coi.cz.
K řešení sporů můžete využít následující formulář: adr.coi.cz/cs